Toplu olmayı bilmiyor değiliz, biz dağınık sevenleriz!
Executive Creative Directors: Emre Kaplan, Ayşe Bali
Creative Director: Can Erdoğan
Creative Group Head: Ahmet Uğurel
Copywriter: Sercan Demircioğlu, Cihat Er, Sarper Yeniçeri
Art Director: Emre Onacak, Kaan Topaloğlu, Selim Burunkaya
Back to Top